PLE - Prestasjonsledelse

FAB - Friske ansatte i bedriften

Illustrasjon
Hvordan sikre gode resultater?
Hvordan bygge team som leverer nå og i framtiden?
Hvordan utvikle og beholde talentene?

Invivogruppen bidrar overfor bedrifter og organisasjoner på person- og organisasjonsnivå for å få til bedre resultater, økt kundetilfredshet og økt medarbeidertilfredshet.

Vi leverer:

coaching og veiledning

prestasjonsledelse

krise- og konflikthåndtering

I tillegg er vi del av en bedriftshelsetjeneste, med ansvar for psykososiale tjenester.

Invivogruppens team har solid erfaring fra endringsprosesser med leder-, medarbeider- og teamutvikling. Vår kompetanse omfatter ledelse, strategi, forretningsutvikling, prosjektledelse, coaching, kommunikasjon, organisasjonspsykologi, krise- og konflikthåndtering, rekruttering og personlighetstester (bl. a. Profiles, OPQ, Belbin, MBTI/JTI, NEO-PI).